Despre Romania / Abouth RomaniaRomânia este o țară situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafața Deltei Dunării și partea sudică și centrală a Munților Carpați. Se învecinează cu Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest, Ungaria la nord-vest, Ucraina la nord și est și Republica Moldova la est, iar țărmul Mării Negre se găsește la sud-est.
De-a lungul istoriei, diferite porțiuni ale teritoriului de astăzi al României au fost în componența sau sub administrația Daciei, Imperiului Roman, Imperiului Otoman, Imperiului Rus și a celui Austro-Ungar. România a apărut ca stat, condus de Alexandru Ioan Cuza, în 1859, prin unirea dintre Moldova și Țara Românească, păstrând autonomia și statutul de stat tributar față de Imperiul Otoman, pe care-l aveau cele două principate. A fost recunoscută ca țară independentă 19 ani mai târziu. În 1918, Transilvania, Bucovina și Basarabia s-au unit cu România formând România Mare sau România interbelică, care a avut cea mai mare extindere teritorială din istoria României (295.641 km2). În ajunul celui de-al Doilea Război Mondial (1940), România Mare (Întregită), sub presiunea Germaniei naziste condusă de Hitler, a fost nevoită, în timpul guvernului pro-nazist condus de Gigurtu, să cedeze teritorii Ungariei (nordul Transilvaniei), Bulgariei (Cadrilaterul) și Uniunii Sovietice (Basarabia, Herța și Bucovina de nord). După abolirea regimului lui Antonescu de la 23 august 1944 și întoarcerea armelor contra Puterilor Axei, România s-a alăturat Puterilor Aliate (Anglia, Statele Unite, Franța și Uniunea Sovietică) și a recuperat Transilvania de Nord, fapt definitivat prin Tratatul de pace de la Paris semnat la 10 februarie 1947. După înlăturarea regimului comunist instalat în România (1989) și după destrămarea Uniunii Sovietice (1991), țara a inițiat o serie de reforme economice și politice. După un deceniu de probleme economice, România a introdus noi reforme economice de ordin general (precum cota unică de impozitare, în 2005) și a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. România este o republică semi-prezidențială. Este a noua țară după suprafața teritoriului (238 391 km²) și a șaptea după numărul populației (peste 20 milioane locuitori)[7] dintre statele membre ale Uniunii Europene. Capitala țării, București, este și cel mai mare oraș al ei și al șaselea oraș din UE după populație (1,9 milioane locuitori). În 2007, orașul Sibiu a fost ales Capitală Europeană a Culturii[8]. România este membră a unor organizații internaționale, printre care: ONU din 1955, CoE din 1993, Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007, NATO din 29 martie 2004, OSCE, OIF din 2003, Uniunea Latină din 1980, și unor instituții economice: Grupul Băncii Mondiale, FMI din 1972, BERD din 1991, OCDE.Romania is a country located in south-eastern Central Europe, on the Lower Danube, north of the Balkan peninsula and the northwestern coast of the Black Sea. On its territory is located almost the entire Danube Delta and southern and central part of the Carpathian Mountains. It is bordered by Bulgaria to the south, Serbia to the southwest, Hungary to the northwest, north and east Ukraine and Moldova to the east, and the Black Sea is to the southeast.
Throughout history, different parts of the territory of today's Romania were in or under the administration of Dacia, the Roman Empire, the Ottoman Empire, the Russian Empire and the Austro-Hungarian Empire. Romania has emerged as a state, led by Alexandru Ioan Cuza in 1859 by the union of Moldavia and Romanian Country, the autonomy and status tributary state to the Ottoman Empire, whom he had two principalities. It was recognized as an independent country 19 years later. In 1918, Transylvania, Bukovina and Bessarabia united with Romania forming Romania Mare or interwar Romania, which had the largest territorial expansion in the history of Romania (295,641 km2). On the eve of the Second World War (1940), Romania Mare (whole), under pressure from Nazi Germany led by Hitler, had, during the pro-Nazi government led by Gigurtu, to cede territories of Hungary (Northern Transylvania) Bulgaria (Quadrilateral) and the Soviet Union (Bessarabia and northern Bukovina Herta). After the abolition of the Antonescu regime of August 23, 1944 and returning weapons against the Axis Powers, Romania joined the Allied Powers (England, United States, France and the Soviet Union) and recovered northern Transylvania, which is completed by the Paris Peace Treaty signed on 10 February 1947. after removing the communist regime installed in Romania (1989) and after the collapse of the Soviet Union (1991), the country has initiated a series of economic and political reforms. After a decade of economic problems, Romania has introduced new general economic reforms (such as the flat tax in 2005) and joined the European Union on 1 January 2007. Romania is a semi-presidential republic. It is the ninth largest territory (238,391 km²) and seventh after the population (over 20 million) [7] of the Member States of the European Union. The capital, Bucharest, is the largest city and sixth city of its EU population (1.9 million). In 2007, Sibiu was elected European Capital of Culture [8]. Romania is a member of international organizations such as the UN in 1955, the CoE in 1993 the European Union on 1 January 2007, NATO on 29 March 2004, the OSCE, OIF in 2003, the Latin Union in 1980, and economic institutions: Group World Bank, IMF 1972, the EBRD since 1991, OECD.
Suorce: wikipedia.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pastrati un limbaj adecvat. in caz contrar , suntem nevoiti sa stergem mesajul. Va multumim!
Toate articolele de pe acest blog, sunt proprietate ale blogului . Mai putin articolele unde au sursa de legatura.