joi, 19 februarie 2015

설날 Happy Lunar New Year 2015

Sa vorbim un pic despre Seollal (Anul Nou Lunar )

Ce este Seollal?Seollal este un termen coreean de Anul Nou, la festivitățile ce dureaza aproximativ trei zile.  Este una dintre sărbătorile naționale importante celebrate în Coreea în afară de Chuseok (Ziua Recunostintei). Sărbătoarea datează de pe timpul celor trei regate.  Lucrătorii și angajații is ia timp liber  pentru a merge la casele lor pentru a se intalnii  cu familiile lor. 
Seollal se sărbătorește pe 19 februarie 2015 al calendarului gregorian. Această sărbătoare mai este cunoscută și sub denumirile de Sesu(세수), Wondan (원단), Wonil (원일;), Sinwon (신원), Gujeong (구정), Yangnyeok Seollal (양력 설날) și Sinjeong (신정).Cu o zi înainte de Seollal:  Ocupat cu preparate!Seollal cere o mulțime de pregătire, în special în ceea ce privește cadourile, călătoriile, și să nu mai vorbim ca este o sărbătoarea pentru vacanță! Deoarece există multe lucruri pe care le cumpăram pentru ritualurile ancestrale cat și cadouri, magazinele și piețele sunt de obicei foarte aglomerate în zilele de Seollal.  Alimentele pentru ritualuri ancestrale sunt preparate cu o varietate de plante sălbatice, carne, pește, fructe și toate alese cu mare atenție acordată calității , culorii, și prospețimi.  O altă parte esențială a pregătirii pentru Seollal, în special pentru cei departe de casă, este aranjamentele de călătorie.  Mulți oameni trăiesc departe de familia lor de origine din cauza muncii, căsătorie, sau sunt plecati la studii,  și, prin urmare, trebuie să se deplaseze pentru a sărbători Seollal cu familiile lor.  Deci, există o grabă nebună pentru a face rezervare la autobuze, trenuri, sau bilete de avion inainte ca toate sa fie vandute.  Între timp, cei care călătoresc cu mașina ,în timpul vacanței poate dura chiar si de  două  până la patru ori timpul normal, aceasta călătorie din cauza traficului intens.  Din acest motiv, rapoarte în timp real se  comunica condițiile de trafic de pe autostrada,  in timpul sarbatorii Seollal sunt difuzate la radio și alte canale mass-media. 


Prima dimineata de  Seollal (ritualuri ancestrale și jocuri tradiționale) 


În dimineața zilei de Seollal, oameni se trezesc devreme să se spele și sa puna pe ei "Seolbim "(haine noi pregătite pentru Seollal ). Mulți oameni poarta Hanbok.  Apoi, familiile se aduna pentru a efectua ritualuri ancestrale, omagiu lor prin oferirea de alimente.  Potrivit traditiei coreeane, se crede că strămoșii revin pentru  a se bucura de mâncarea de vacanta pregătita pentru ei. Un comprimat ancestral este pus pe masa ritualuri, împreună cu toate felurile de mâncare și băuturi .  Acest lucru este de a arăta aprecierea și respectul  întârziat pentru strămoșii.  Ritualurile ancestrale simbolizează, de asemenea, rugăciunile urmașii pentru un an nou mai bun. 

După ce au fost efectuate ritualurile, toată lumea este de acord cu mâncarea de sarbatoare.  Tteokguk , făcut din tteok tăiată în felii subțiri (prăjituri de orez) fierte în supă de carne de vită, se găsește pe toate mesele Seollal, fără excepție.  Conform tradiției, consumul de tteokguk de Seollal se adaugă inca un an la vârsta ta. Prin urmare, copiii se întreba unii pe alții ", cât de multe portii de tteokguk au primit? "  Si ei calculează vârsta lor în funcție de numărul de cate portii  avut doar pentru distracție. 

După ce a terminat masa, generațiile mai tinere aduc omagiu bătrânilor de familie printr-o plecaciune.  Bătrânii oferă urari de bine, care doresc, cum ar fi "un an sănătos" sau "intalni cu cineva frumos", așa cum se dau banii de Anul Nou ", la tineri.  Copiilor le place mai ales de Seollal, deoarece acestia pot primi bani ca, cadou de Anul Nou.  În ultimul timp, un număr tot mai mare de familii creștine . În schimb, membrii familiilor lor se aduna pentru a impartii preparatele și povești, și să petreacă timp de bun alaturi de familie în timpul sarbatori de  Seollal .  În cele din urmă, există, de obicei, trei jocuri jucate: Jegichagi, Tuho, și Yunnori.


What is 'Seollal'?Seollal is a Korean term for New Year, the celebrations of which last for about three days.  It is one of the major national holidays celebrated in Korea aside from Chuseok (Thanksgiving), which is as widely celebrated as Christmas is in the Philippines. The celebration dates back to the ancient time of the three kingdoms.  Workers and employees take time off to return to their hometowns for quality time with their families. 

 The day before Seollal: Busy with preparations!


Seollal demands a lot of preparation, especially in terms of gifts, traveling, and not to mention, the holiday feast! As there are many things to purchase for the ancestral rites and gifts, department stores and markets are usually very crowded during the days leading up to Seollal.  The foods for ancestral rites are prepared with a variety of wild herbs, meat, fish, and fruits all chosen with great attention paid to the quality of their shape, color, and freshness.  Another crucial part of preparing for Seollal, especially for those far from home, is travel arrangements.  Many people live away from their family home because of work, marriage, or study,  and therefore must travel to celebrate Seollal with their families.  So, there is a mad rush to book buses, trains, or plane tickets before they all sell out.  Meanwhile, traveling by car during the holiday can take over two to four times the normal travel time due to heavy traffic.  For this reason, real-time reports of highway traffic conditions during Seollal are broadcast on the radio and other mass media channels. 


On the day of Seollal(ancestral rites and traditional games) 
On the morning of Seollal, people get up early to wash and put on their ‘Seolbim (new clothes prepared for Seollal)’. Many people wear Hanboks.  Then the families gather to perform ancestral rites, paying their respects by offering food.  According to Korean traditions, it is believed that ancestors return to enjoy the holiday food prepared for them. An ancestral tablet is placed on the rites table along with all the dishes and drinks.  This is to show appreciation and respect for late ancestors.  The ancestral rites also symbolize the descendants’ prayers for a good new year. 
After the rites have been performed, everyone shares the holiday food together.  Tteokguk, made of thinly sliced tteok (rice cakes) cooked in beef soup, is found on all Seollal tables, without exception.  According to tradition, eating tteokguk on Seollal adds one year to your age. Therefore, the children ask each other ‘how many servings of tteokguk did you have?’  and they calculate their age according to the number of serving they had just for fun.  After finishing their meal, the younger generations pay their respects to the elders of the family by bowing to them.  The elders offer well-wishing remarks such as ‘have a healthy year’ or ‘meet someone nice’ as they give the young people ‘New Year’s money’.  Children especially like Seollal because they can receive money as a New Year’s gift.  Lately, an increasing number of Christian families are choosing not to perform the ancestral rites due to their religious beliefs.  Instead, their family members gather to share food and stories, and spend quality family time during Seollal.  Finally, there are usually three games played: Jegichagi, Tuho, and Yunnori. 
Si mai multe poze cu jocuri si alte activitati de ziua Seollal / More photo Seollal
 El_Temur pentru blogul :
Sursa : http://tongblog.sdm.go.kr/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pastrati un limbaj adecvat. in caz contrar , suntem nevoiti sa stergem mesajul. Va multumim!
Toate articolele de pe acest blog, sunt proprietate ale blogului . Mai putin articolele unde au sursa de legatura.