joi, 12 februarie 2015

Pojangmacha / Mancare pe stradă

Since winter appetite is decreasing in Korea, small oases of warmth and comfort food beckon customers on city streets with plumes of steam. Coming out of the noraebang with a group of friends, everyone’s feeling a bit peckish and not quite ready to head home. An orange tent appears at the side of the street, a tough looking ajumma stirring the pots in front of her with a wooden spoon. You pull up some plastic stools next to a propane heater, order a plate of fried mandu and some soju, and tuck-in.
Deoarece pofta de mâncare iarna, este în scădere în Coreea, oaze mici de căldură și mâncare ademenesc ochii clienților pe strazile orasului acoperit de abur. Venind din noraebang cu un grup de prieteni, toată lumea era un pic înfometată și nu ajungeau prea repede acasă. Un cort portocaliu se răzare pe partea de stradă, o ajumma agită foarte bine vasele din fața ei cu o lingura de lemn. Tragem niște scaune de plastic lângă sursa de încălzire cu propan, comandăm o placă de mandu prajite si niște soju, și tuck-in.
Perhaps no food outlet is more ubiquitous in Korea than the pojangmacha, humble street food vendors that can be found in every corner in the nation. Type the word “pojangmacha” into a Korean-English dictionary, and you’ll find it literally means “covered wagon,” but that translation hardly does justice to the range of trucks, tents and stalls that are set up on a daily basis across the country, not to mention the significance of the pojangmacha in Korean culture.
         Nici livrarea de mâncare nu este mai omniprezentă în Coreea decât pojangmacha, umili vânzătorii de mâncare pe strada care pot fi găsite în fiecare colț din țară. Tastați cuvântul "pojangmacha" într-un dicționar coreean-englez, și veți găsi că inseamnă literal "vagon acoperit", dar că traducere face legătura cu gama de camioane, corturi și tarabe care sunt constituite zi de zi în țară, să nu mai vorbim semnificația pojangmacha în cultura coreeană.
Found everywhere, but clustered especially around entertainment zones, pojangmacha serve up a wide variety of steaming hot food to anyone with a few thousand won in their pocket. The most common is tteokbokki, a dish of thick, chewy rice cakes in a fiery red sauce. The favorite comfort food of students of all ages, tteokbokki can take some getting used to for people whose palates are unaccustomed to spice.
S-au găsit peste tot, dar mai ales în jurul zonelor de divertisment, pojangmacha serviesc o mare varietate de mâncare fierbinte pentru oricine cu câteva mii de won în buzunar. Cele mai des întâlnit este tteokbokki, un fel de mâncare de groasă, prăjituri de orez chewy într-un sos roșu aprins. Hrana preferată preferată de elevi de toate vârstele, tteokbokki preparea lui durează foarte puțin, pentru persoanele care sunt obișnuite cu  să mânânce mai condimentat.
Things get far more adventurous though, with dried squid, steamed snails, and blood sausage called soondae all regular fixtures at pojangmacha. For those not looking for culinary exploits, there are also grilled ham, cheese and egg sandwiches called (for some reason) “toast,” and delicious snacks such as sugar-filled pancakes called hotteok, and hodo-gwaja, a tasty ball of walnut-laced dough that wafts one of the most delicious fragrances from around the country is on the street.
         Lucrurile se mult mai palpitante, cu calmarul uscat, melci aburiți, și cârnați în sânge numite soondae, toate sunt elemente de bază la pojangmacha. Pentru cei care nu caută să exploateze culinar, există și gratar cu șuncă, brânză și ouă, sandwich-uri numite (din anumite motive) "pâine prajită", și gustări delicioase, cum ar fi clătite umplute cu zahăr
numite hotteok, și hodo-gwaja, o pastă gustoasă de aluat nuc dantelat, ca o adiere de vânt, unul dintre parfumurile cele mai delicioase din întreaga țară se află pe stradă.
Depending on where they’re located, pojangmacha are filled with different sectors of Korean society. It could be students out for a quick snack before ducking back into their cram school for another late-night study session, drunken businessmen on the way home from a soju-drenched company dinner, or people leaving for a night on the town. The pojangmacha adapts to its surroundings, serving up the most sought-after food for the passing clientele. In the expat neighborhood of Itaewon, people from countries as diverse as Morocco and Mexico serve up their local street food favorites from adapted trucks and wagons.
În funcție de unde se află, pojangmacha sunt umplute cu diferite grupuri ale societății coreene. Pot fi studenți pentru a lua o gustare rapidă înainte să se întoarcă înapoi la școala și să se scufunte în altă sesiune de studiu de noapte, oameni de afaceri beți în drum spre casă de la o cină a companiei scăldată în soju, sau persoane ieșite pentru o noapte în oraș. Pojangmacha se adaptează la împrejurimi, servind mancarea cea mai căutată de clientela care e în trecere. Expatriații din vecinătatea de Itaewon, oameni din diferite țări, precum Maroc și Mexic servesc favorita mâncare locală pe stradă de la rulote  adaptate. 
Pojangmacha are used to grab a quick, cheap snack between destinations, or as locations of impromptu parties between people who were strangers before sitting down. I once sat down for a Moroccan sandwich on the main drag in Itaewon, and soon found myself drinking beer and shouting requests at an adjacent guitarist with an Armenian importer of CCTV equipment. Before long, two Russian salsa dancers had stripped off their jackets and were putting on a routine for a gathering crowd. You won’t be able to miss pojangmacha when you’re in Korea, because they’re everywhere, so be sure to stop by and see what happens.

         Pojangmacha sunt folosite pentru a alua o gustare rapidă, ieftină între destinații, sau ca locații a partidelor improvizate între oameni care au erau străini de loc. M-am așezat odată pentru un sandwich marocan pe șoseaua principală din Itaewon, și imediat m-am trezit cu o bere și asaltat de întrebările ale unui chitarist adiacent și un importator armean de echipament CCTV. Mai de mult, doi dansatori de salsa ruși s-au dezbrăcat jachete și au făcut rutina demonstrație pentru mulțimea adunată. Nu vei duce dorul pojangmacha-ei când ești în Coreea, pentru că sunt peste tot, așa că asigură-te că vei opreii și vom vedea ce se întâmplă.

Traducere: Anykutza89
Sursa: english.visitkorea.or.kr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pastrati un limbaj adecvat. in caz contrar , suntem nevoiti sa stergem mesajul. Va multumim!
Toate articolele de pe acest blog, sunt proprietate ale blogului . Mai putin articolele unde au sursa de legatura.