miercuri, 11 februarie 2015

Bucuresti,capitala europeana / Bucharest, the capital of Europe


Bucurestiul este municipalitatea de capitala, centrul cultural, industrial, și financiar al României. Este cel mai mare oras din România și un oraș primat, situat în sud-estul țării, la 44 ° 25'57 "N 26 ° 06'14" E Coordonate: 44 ° 25'57 "N 26 ° 06'14" E, se află pe malul râului Dâmbovița, la mai puțin de 70 km (43,5 km) nord de Dunăre.


Bucureștiul a fost menționat pentru prima dată în documente în 1459. A devenit capitala România în 1862 și este centrul de mass-media românești, culturale și artă. Arhitectura sa este un amestec de istorice (neo-clasice), interbelică (Bauhaus si Art Deco), din perioada comunistă și modernă. În perioada dintre cele două războaie mondiale, arhitectura elegantă a orașului și gradul de sofisticare al elitei sale, Bucurestiul  a câștigat  porecla de "Micul Paris" . Deși clădirile și cartierele din centrul istoric al orașului au fost grav avariate sau distruse de război, cutremure, și mai presus de toate, programul lui Nicolae Ceaușescu de sistematizare, multe au supraviețuit. În ultimii ani, orașul a experimentat un bun economic și cultural.

Potrivit recensământului din 2011, 1,883,425 de locuitori trăiesc în limitele orașului,  o scădere de la cifra înregistrată la recensământul din 2002.  Zona urbană se extinde dincolo de limitele Bucureștiului  propriu și are o populație de aproximativ 1,9 milioane de oameni. Adăugarea orașelor satelit în jurul zonei urbane, zona metropolitană propusă de București ar avea o populație de 2,270,000 de oameni. Conform Eurostat, Bucurestiul are o zonă urbană mai mare de 2,151,880 de locuitori.  În conformitate cu neoficiale date, populația este mai mult de 3 milioane. București este cel mai mare oras plasandu-se pe locul  6 în Uniunea Europeană de către populație în limitele orașului, după Londra, Berlin, Madrid, Roma,si Paris .

Punct de vedere economic, Bucureștiul este orașul cel mai prosper din România  și este unul dintre principalele centre industriale și noduri de transport din Europa de Est. Orasul dispune de facilitati mari de convenții, instituții de învățământ, locuri culturale, "arcade comerciale" tradiționale și zone de agrement.

Orasul propriu-zis este cunoscut administrativ ca "Municipiul București" , și are același nivel administrativ ca și cea a unui județ național, fiind împărțite în continuare în șase sectoare, fiecare guvernată de un primar local.
Bucharest  is the capital municipality, cultural, industrial, and financial centre of Romania. It is the largest city in Romania and a primate city, located in the southeast of the country, at 44°25′57″N 26°06′14″E Coordinates: 44°25′57″N 26°06′14″E, lies on the banks of the Dâmbovița River, less than 70 km (43.5 mi) north of the Danube River.

Bucharest was first mentioned in documents in 1459. It became the capital of Romania in 1862 and is the centre of Romanian media, culture and art. Its architecture is a mix of historical (neo-classical), interbellum (Bauhaus and art deco), communist-era and modern. In the period between the two World Wars, the city's elegant architecture and the sophistication of its elite earned Bucharest the nickname of "Little Paris" (Micul Paris). Although buildings and districts in the historic city centre were heavily damaged or destroyed by war, earthquakes, and above all Nicolae Ceauşescu's program of systematization, many survived. In recent years, the city has been experiencing an economic and cultural boom.

According to 2011 census, 1,883,425 inhabitants live within the city limits, a decrease from the figure recorded at the 2002 census.[2] The urban area extends beyond the limits of Bucharest proper and has a population of about 1.9 million people.[8] Adding the satellite towns around the urban area, the proposed metropolitan area of Bucharest would have a population of 2.27 million people.[9] According to Eurostat, Bucharest has a larger urban zone of 2,151,880 residents.[5] According to unofficial data, the population is more than 3 million.[10] Bucharest is the 6th largest city in the European Union by population within city limits, after London, Berlin, Madrid, Rome, and Paris.

Economically, Bucharest is the most prosperous city in Romania[11] and is one of the main industrial centres and transportation hubs of Eastern Europe. The city has big convention facilities, educational institutes, cultural venues, traditional "shopping arcades" and recreational areas.

The city proper is administratively known as the "Municipality of Bucharest" (Municipiul București), and has the same administrative level as that of a national county, being further subdivided into six sectors, each governed by a local mayor.

Sursa http://en.wikipedia.org/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pastrati un limbaj adecvat. in caz contrar , suntem nevoiti sa stergem mesajul. Va multumim!
Toate articolele de pe acest blog, sunt proprietate ale blogului . Mai putin articolele unde au sursa de legatura.